Dit is géén doorsnee chemisch labo...

bla

De analytische balans waar je met vier cijfertjes na de komma rekening moet houden, laten we hier achterwege. Er zijn geen veiligheidstrekkasten met zuren, basen en vluchtige solventen en de strikte laborichtlijnen waarin staat ‘niet eten en drinken in het labo' zijn hier niet van toepassing.

In het Biolab wordt er gewerkt met veilige materialen en hernieuwbare bio-grondstoffen. We willen namelijk dat je hier het gevoel krijgt dat je gewoon “in de keuken staat” en experimenteert met dagdagelijkse materialen. Je kan hier experimenteren met verschillende structuren en mogelijke toepassingen, maar evengoed kan je vegan snoepjes komen maken, of je creativiteit de vrije loop laten en komen “schilderen” met bio-organische materialen. Met andere woorden, waar je thuis nooit toe komt om het eens uit te proberen, kan bij ons perfect.

De onderzoeken van Biolab

Kombucha proef

Kombucha scoby

Bij de productie van kombucha, het hippe thee-drankje, wordt bovenop de vloeistof een scoby gevormd. Deze scoby (symbiotic culture of bacteria and yeast) is een biofilm van cellulose waarin gisten en bacteriën samen groeien om uit suiker de kombucha drank te fermenteren.

Kombucha is een verfrissende niet-alcoholische drank, maar de scoby werd tot nu toe beschouwd als afval. Het is echter een stevig materiaal, het bestaat uit bacterieel cellulose (zoals het hoofdbestanddeel van papier), en mits nabehandeling kan het omgevormd worden tot iets duurzaams, dat als basis voor o.a. bioleder (of vegan leder) kan ingezet worden.

Meer over dit onderzoek

Mycelium

Ook de productie van bioleder vanuit mycelium wordt onderzocht. Dierlijk leder kampt met een aantal duurzaamheidsproblemen. Het wordt gemaakt van dierenhuid, meestal van de koe, en hangt daarom natuurlijk samen met de veeteelt. De problemen rond duurzaamheid van deze sector zijn bekend; veeteelt stoot veel broeikasgassen uit, veroorzaakt veel dierlijk leed en bij het verwerken van dierenhuiden tot leder worden verschillende chemische toxische stoffen gebruikt. Deze worden niet altijd duurzaam verwerkt en onschadelijk gemaakt, dikwijls komen deze stoffen in water en bodem terecht.

Meer over dit onderzoek